Na zdjęciu paczki ikonka e-paczki

IGB MAZOVIA prowadzi obsługę e-paczek dla osadzonych poprzez: formularze zamówień e-paczki oraz stronę internetową www.odpaczkidopaczki.pl.

„Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może też być złożone przez osobę najbliższą.” 


Formularze

Przy użyciu formularzy publikowanych na stronach internetowych prowadzony przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, mają Państwo możliwość dokonywania zakupu produktów higienicznych i żywnościowych, które stanowić będą zawartość e-paczki, przekazywanej określonemu osadzonemu odbywającemu karę pozbawienia wolności w jednostce penitencjarnej, z którą MIGB MAZOVIA podpisała umowę określającą zasady współpracy w przedmiotowym zakresie.

Link do formularzy

Strona www.odpaczkidopaczki.pl

Strona „www.odpaczkidopaczki.pl”, umożliwia realizację paczek żywnościowych oraz chemicznych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych: AŚ Warszawa Białołęka, OZ Bemowo, ZK Warszawa Białołęka, OZ Popowo, AŚ Warszawa Grochów, AŚ Warszawa Służewiec, OZ Grodzisk Mazowiecki, ZK Sieradz, OZ Męcka Wola.
 
IGB Mazovia jest bezpośrednią jednostką, która prowadzi punkty sprzedaży w w/w jednostkach penitencjarnych.