Na zdjęciu sterty papierów ikonka położonych na sobie książek

Usługa Fumigacji (oczyszczanie, odrzybianie, odpleśnianie, itp.) skierowana jest do archiwów, muzeów, galerii, oraz innych podmiotów posiadających antyki (meble, obrazy), starodruki itp., pragnących przedłużyć ich wartość zabytkową i zabezpieczyć przed zniszczeniem przez związki bakteryjne i drobnoustroje.

Proces fumigacji odbywa się w warunkach obniżonego ciśnienia (próżni), przy użyciu specjalnego gazu stanowiącego mieszaninę tlenku etylenu i dwutlenku węgla. Jego rezultatem jest usunięcie wszelkich wskazanych przez Klienta szczepów grzybów oraz najczęściej występujących, najodporniejszych ich frakcji. Nasza komora fumigacyjna spełnia wszelkie normy międzynarodowe.

Od 2007 roku współpracujemy z archiwami, muzeami, bibliotekami, sądami oraz innymi podmiotami posiadającymi antyki, starodruki, akta sądowe oraz inne materiały przeznaczone do długoterminowego przechowywania. Posiadamy komorę fumigacyjną firmy KONVAK o pojemności 4,5 m3 (ok. 36 m.b.), a obsługujący ją pracownicy są gruntowo przeszkoleni i posiadają doświadczenie gwarantujące wykonanie usługi na profesjonalnym poziomie. Świadczymy usługi na terenie całej Polski. Posiadamy wyspecjalizowany tabor samochodowy, pozwalający na bezpieczny dla zbiorów archiwalnych transport z siedziby klienta do naszej komory fumigacyjnej i dalej do miejsca wskazanego przez zleceniodawcę na terenie całego Kraju. Współpracujemy z niezależnymi laboratoriami mikrobiologicznymi. Na życzenie klienta wykonujemy badania mikrobiologiczne wybranych lub wskazanych próbek zbiorów dla stwierdzenia skuteczności przeprowadzanych procesów dezynfekcyjnych pod kątem zanieczyszczeń o charakterze mikrobiologicznym.