Na zdjęciu ikonka osadzonego

Ośrodek szkolenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia prowadzi kursy i szkolenia dla osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych umożliwiające uzyskanie umiejętności zawodowych z zakresu:

Budowlane

 • Glazurnik
 • Brukarz
 • Monter ścianek działowych GK
 • Malarz- tapeciarz
 • Wykonywanie ociepleń ścian zewnętrznych budynków
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Techniczne

Obróbka drewna

 • Cieśla
 • Stolarz
 • Monter mebli z płyt laminowanych
 • Drwal

Obróbka metali

 • Ślusarz
 • Tokarz
 • Frezer

Spawalnictwo

 • Spawanie metodą TIG - 141
 • Spawanie acetylenowo - tlenowe - 311
 • Spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111
 • Spawanie metodą MIG lub MAG - 131/135

Instalacja i obsługa urządzeń elektrycznych

 • Pracownik Serwisu klimatyzacji samochodowych
 • Pracownik Serwisu ogumienia

Inne

 • Konserwator terenów zielonych – ogrodnik

Gastronomiczne

 • Kucharz małej gastronomi
 • Cukiernik
 • Kelner

Kosmetologia

 • Fryzjer
 • Stylista paznokci

BHP i P.POŻ

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Szkolenia wstępne z zakresu BHP
 • Szkolenia Okresowe z zakresu BHP
 • Dla pracowników stanowisk:
  • Kierowniczych
  • Administracyjnobiurowych
  • Robotniczo technicznych

Ochrona przeciwpożarowa

 • Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Pierwsza pomoc

 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Administracyjno-biurowe

 • Pracownik administracyjno - biurowy
 • Sekretarka – asystentka szefa

Handlowe

 • Kasy fiskalne - obsługa
 • Magazynier
 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych
 • Sprzedawca

Transportowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Kurs wózków jezdniowych
 • Bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych

Pedagogiczne

 • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
 • Warsztaty z doradcą zawodowym
 • Aktywny na rynku pracy - warsztaty

Certyfikaty

Ikona PDF    Zawiadomienie

Ikona PDF    Zaświadczenie