Na zdjęciu metalowych rur ikonka z kutą bramą

Działalność ta nastawiona jest na produkcję metalową w zakresie obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, spawalnictwa oraz innych pokrewnych procesów. Wyroby w końcowej fazie poddawane są procesowi mycia, fosforanowania oraz malowania w profesjonalnej malarni proszkowej.


Produkcja

Aktualnie trzon produkcji Instytucji stanowi cała gama wyrobów przeznaczonych na potrzeby jednostek penitencjarnych Ministerstwa Sprawiedliwości, policji, wojska, jednostek samorządu terytorialnego itp. Dominującą produkcją są wyroby służące kompletnemu wyposażeniu cel więziennych oraz inne wyroby nieodzowne w funkcjonowaniu Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych. Wielką satysfakcję przynosi nam fakt, że produkty nasze znalazły zainteresowanie w większości nowych jednostek penitencjarnych na terenie kraju o czym świadczą udzielone referencje, z których część przedstawiamy na dalszych stronach. Ponieważ szczególne cechy posiada nasze „łóżko koszarowe z wkładem ażurowym” zostało ono zgłoszone do Urzędu Patentowego R.P. jako chroniony prawem wzór użytkowy.

Asortyment

 • Kompleksowe wyposażenie cel więziennych.
 • Kompletny sprzęt kwaterunkowy do cel zwykłych i dla skazanych niebezpiecznych.
 • Zamki więzienne - mechaniczne do cel i krat, zamki mechaniczno-elektryczne.
 • Zasuwy, zawiasy, wizjery, zapornice, kraty.
 • Drzwi więzienne.
 • Blokady i słupki parkingowe, barierki ochronne różnego typu.
 • Siatki i blendy ochronne na okna.
 • Ogrodzenia i bramy, siatki ogrodzeniowe, panele ogrodzeniowe.
 • Łóżka koszarowe metalowe.
 • Łóżka i szafki szpitalne.
 • Palety metalowe.
 • Regały metalowe stacjonarne, wózki transportowe różne.
 • Wyroby metalowe dla budownictwa: uchwyty, kosze, ławki, itp.
 • Wyroby tzw. małej architektury miejskiej: kosze, stojaki na rowery, ławki, itp.
 • Nietypowe wyroby metalowe.

Zobacz pełną ofertę - katalog (plik PDF)

Usługi realizowane przez zakład metalowy we Włocławku

 • Usługi w zakresie malowania proszkowego.
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych.
 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale.

Usługi realizowane przez zakład metalowy w Koszalinie

 • Cięcie laserem.
 • Cięcie strumieniem wody.
 • Cięcie elektrodrążarką drutową.
 • Cięcie gilotyną.
 • Gięcie/zaginanie/podwijanie blachy za pomocą prasy krawędziowej.
 • Wykonywanie przyrządów do tłoczenia, wykrawania, przyrządów postępowych.
 • Tłoczenie, wykrawanie.
 • Hartowanie.
 • Toczenie.
 • Frezowanie.