Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA O/Rzeszów

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM
dwóch magazynów w Tarnowie przy ul. Wspólnej 13

OFERUJEMY:

Wymienione obiekty położone są na nieruchomości oznaczonej jako część działki ewidencyjnej nr 87 (objętą Księgą Wieczystą nr TR1T/00107273/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie). Szczegółowa mapa działki z częścią przeznaczoną na wynajem do wglądu jest dostępna w siedzibie Instytucji.

Pisemne oferty zawierające kwotę czynszu netto (za 1 miesiąca) za wynajmowaną nieruchomości należy składać do dnia 18. 11. 2022 r. do godz. 12:00 na adres:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA,
ul
. Hr. Wandy Tarnowskiej 4
35-322 Rzeszów.

Wysokość miesięcznej opłaty za najem nie może być niższa niż 950,00 zł (magazyn o pow. 73,43 m² ) oraz 620 zł (43,15 m² ) miesięcznie netto + należny podatek Vat.

Informacje dotyczące nieruchomości i warunków postępowania można uzyskać w siedzibie IGB Mazovia pod numerem telefonu 14/ 6214526. Obiekt można oglądać w godzinach 7-15
w dni robocze pn- pt, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

IGB Mazovia zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.