Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA O/Rzeszów

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM
dwóch obiektów: biurowo-usługowego nr 1 oraz biurowego nr 2 w Tarnowie przy ul. Wspólnej 13:

OFERUJEMY:

Wymienione obiekty położone są na nieruchomości oznaczonej jako część działki ewidencyjnej nr 88/3 (objętą Księgą Wieczystą nr TR1T/00107273/0) oraz nr.86/11 (objęta Księgą Wieczystą nr TR1T/00004600/0) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie. Szczegółowa mapa działek z częścią przeznaczoną na wynajem do wglądu jest dostępna w siedzibie Instytucji.

Pisemne oferty zawierające kwotę czynszu netto (za 1 miesiąca) za wynajmowaną nieruchomości należy składać do dnia 18. 11. 2022 r. do godz. 12:00 na adres:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA,
u
l. Hr. Wandy Tarnowskiej 4
35-322 Rzeszów.

Wysokość miesięcznej opłaty za najem obiektu biurowo-usługowego nr 1 nie może być niższa niż 540,00 zł (37,03 m²) miesięcznie netto + należny podatek Vat.

Wysokość miesięcznej opłaty za najem obiektu biurowego nr 2 nie może być niższa niż 540,00 zł (28,04m²) miesięcznie netto + należny podatek Vat.

Informacje dotyczące nieruchomości i warunków postępowania można uzyskać w siedzibie IGB Mazovia pod numerem telefonu 14/ 6214526. Obiekty można oglądać w godzinach 7-15
w dni robocze pn- pt, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

IGB Mazovia zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.